Musiikin opiskelu Suomessa

Suomessa voi opiskella musiikkia hyvin monipuolisesti ja musiikin harrastaminen lähtee yleensä jo kotoa. Musiikkikasvatus pyritään aloittamaan varhaisiästä lähtien, jotta innostus musiikkia kohtaan saataisiin heräämään. Pienten vauvojen kanssa voi mennä musiikkileikkikouluun, eli nk. muskariin, ja lapset voivat myös osallistua kansalaisopiston musiikkitunneille, hakea musiikkiopistoihin tai ottaa yksityistunteja. Myös Suomen peruskouluissa opetetaan musiikkia aina ala-asteelta lähtien.

Suomessa lapset saavat siis vahvan pohjan musiikin harrastamiselle ja harrastuksesta voi helposti tulla jopa ammatti. Muusikoksi opiskelun voi aloittaa ammattikoulun tai vaihtoehtoisesti lukion jälkeen, jolloin musiikkia voi opiskella joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Suomen arvostetuin opinahjo musiikin alalta on ehdottomasti Sibelius-akatemia. Sieltä ovat ponnistaneet monet tämän hetken kuuluisimmista kotimaisista muusikoista niin pop-musiikin kuin klassisen musiikin alalta. Kaikkiin musiikkiopintoihin yksityisiä tunteja lukuun ottamatta haetaan pääsykokeiden kautta.

Pääsykokeissa oppilaita testataan monilla tehtävillä. Pääsykokeissa vaaditaan musiikillista ymmärrystä, nuottien lukutaitoa ja heittäytymistä. Yleensä opinnoissa on yksi pääaine, jonka lisäksi voi opiskella esimerkiksi teoriaa tai toista instrumenttia sivuaineena. Ammattikouluista, ammattikorkeakouluista ja Sibelius-akatemiasta valmistutaan muusikoksi joko pop-jazz – tai klassiselta puolelta. Yliopistoissa puolestaan voi opiskella esimerkiksi musiikin opettajaksi. Suomessa musiikin opiskelu on järjestetty niin, että musiikista pääsee nauttimaan missä tahansa iässä. Monet aloittavat soittamisen nuorena ja hakeutuvat sen jälkeen eteenpäin. Toki täytyy muistaa, että muitakin tasokkaita musiikin koulutusta tarjoavia oppilaitoksia kuin Sibelius-akatemia, Suomesta kyllä löytyy.

About

View all posts by